شانه های بهداشتی فومی میوه

چرا شانه های بهداشتی فومی میوه استفاده می شود ؟ با توجه به مسائل زیست محیطی قرن حاضر، کاهش و حذف استفاده از محصولات پلاستیکی از اهمیت بالایی برخوردار است. بسته بندی میوه نیز از این قائده مستثنی نیست. امروز بشر به دنبال راه های مختلفی در جهت کاهش مصرف پلاستیک در مصارف روزانه خود می باشد […]